Legionella­kontroll

med Inspektor

Innføringskurs

Kom i gang med Inspektor

Skybasert innsikt

Skybasert innsikt med Inspektor

Inspektor er ikke bare et passivt inspeksjonsverktøy - men en innsiktsplattform som kontinuerlig lærer og utvikler seg basert på stadig større mengder data fra ulike typer anlegg og installasjoner

Inspektor vil derfor være en stadig voksende kilde til kunnskap og innsikt som vil hjelpe deg med å oppnå optimal drift av dine anlegg

Skybasert innsikt

Inspektor er ikke bare et passivt inspeksjonsverktøy - men en innsiktsplattform som kontinuerlig lærer og utvikler seg basert på stadig større mengder data fra ulike typer anlegg og installasjoner

Inspektor vil derfor være en stadig voksende kilde til kunnskap og innsikt som vil hjelpe deg med å oppnå optimal drift av dine anlegg

Skybasert innsikt med Inspektor

Enkel tilgang

Inspektor er vårt innovative verktøy for  vannbehandlingskontroll og legionellakontroll

Ved å bruke vår løsning vil du oppnå en grundig forståelse av tilstanden til dine anlegg, da Inspektor analyserer trender og gir deg historisk innsikt i driften

Samtidig vil du motta konkrete anbefalinger for å oppnå trygg og optimal drift av anleggene dine, basert på ekspertise og innsikt fra Kompa

Inspektor legionellamodul
Inspektor innføringskurs vannbehandlingsmodul

Datadrevne beslutninger

Datadrevne beslutninger

Inspektor gir deg en aktiv tilnærming til problemløsning, ved å gi deg kunnskap om hvilke tiltak som gir den beste effekten på ulike problemstillinger. Du vil også vite hvilke proaktive tiltak du kan gjøre for å forhindre driftsutfordringer før de oppstår

Med Inspektor kan du være trygg på at du alltid vil ha den nødvendige innsikten og kunnskapen for å oppnå optimal drift og forebygge uforutsette hendelser

Datadrevne beslutninger

Inspektor gir deg en aktiv tilnærming til problemløsning, ved å gi deg kunnskap om hvilke tiltak som gir den beste effekten på ulike problemstillinger.

Med Inspektor kan du være trygg på at du alltid vil ha den nødvendige innsikten og kunnskapen for å oppnå optimal drift og forebygge uforutsette hendelser

Datadrevne beslutninger med Inspektor

Hvordan fungerer det?

Inspektor innhenter og aktiviserer data på en måte som forenkler hverdagen for anleggsdrifter samtidig som den skaper verdi for anleggseier

Løsningen gir innsikt i status og avvik ved anlegget, samt produktuavhengige råd og anbefalinger. Datainnsamlingen er digital og brukervennlig, og du kan velge om eget personell skal utføre  kartleggingen eller benytte en av våre partnere til inspeksjonen

Inspektor gir deg også hjelp med tekniske spørsmål og mulighet til faglig rådgivning fra Kompas' eksperter

Hva er Inspektor?

Inspektor er en skybasert innsiktsplattform og et digitalt kartleggingsverktøy

Inspektor sammenfatter innhentet data med fagkompetansen hos Kompa og gir på den måten innsikt i status på eget teknisk anlegg og faglig rådgivning rundt avvikshåndtering og optimalisering

Kompa er en ren rådgivende aktør, uten innsalg av egne produkter, og gjennom vår skybaserte inspeksjonsløsning er du derfor sikret faglig veiledning og objektiv vurdering av dine installasjoner

Hva gjør Inspektor?

Inspektor benyttes til å kartlegge tekniske installasjoner i forbindelse med vannbehandlingskontroll eller legionellakontroll

Kartlegging, inspeksjon og væskeprøveanalyse registreres i applikasjonen og gjennomgås av fagekspertene hos Kompa

Som Inspektorbruker vil du kunne se resultatene fra kartleggingen direkte i applikasjonen, hvor du også har løpende oversikt over tilstanden til egne anlegg og status ved eventuelle avvikshåndteringer

Hvilke fagområder dekker Inspektor?

Vannbehandlingskontroll

Med Inspektor vannbehandlingsmodul kan du gjennomføre vannbehandlingskontroll ved ditt energianlegg

Applikasjonen lar deg kartlegge dagens vannbehandlingsprogram, samle inn data om anlegget og tilhørende komponenter, foreta væskeprøve og analyse

Ved gjennomført inspeksjon mottar du en produktuavhengig tilstandsvurdering med status og innsikt i eget anlegg samt produktuavhengige anbefalinger om tiltak ved avvik og råd for energi- og driftsoptimalisering

Legionellakontroll

Med Inspektor legionellamodul kan du utføre legionellakontroll av interne vannfordelingsnett i dine bygg

Dette innebærer kartlegging, datainnsamling, vannprøve og analyser som danner grunnlaget for risikovurdering foretatt av fagekspertene hos Kompa

Med Inspektor sørger du for å imøtekomme kravene i «Forskrift for miljørettet helsevern», og våre uavhengige rådgivere står klare til å bistå deg ved eventuelle avvik og  behov for utbedringer

Hvorfor bør du benytte Inspektor?

Inspektor muliggjør at lokalt driftspersonell eller lokale VVS-aktører, kan gjennomføre kartlegging og inspeksjon av tekniske installasjoner

Det betyr tjenester som tidligere måtte bestilles fra regionale aktører, nå kan utføres lokalt

Med Inspektor kan driftere av bygg velge å gjennomføre kartlegging av sitt anlegg på egenhånd, eller ved hjelp av en lokal partner

I tillegg til status og innsikt i egne tekniske installasjoner så inkluderer Inspektor også tilgang til faglig rådgivning fra Kompa. Slik er du sikret rask og riktig bistand ved utfordrende problemstillinger eller tekniske avvik

Med Inspektor unngår du driftsutfordringer, reduserer drifts- og energikostnader og kan redusere legionellarisiko

Inneholder Inspektor reklame?

Inspektor inneholder ikke reklame eller betalt plassering av produkter. Verktøyet skal kun fungere som vår digitale tilstedeværelse i ditt tekniske rom og er derfor like produkt- og leverandøruavhengig som vi er

Inspektor benyttes til faglig og teknisk bistand til arbeidet rørleggere, serviceteknikere, driftsoperatører og andre som jobber med drift av tekniske anlegg daglig utfører

Kom i gang med Inspektor

Velg løsningen du vil se nærmere på

Fagartikler

Fra ringperm til skybasert datainnsamling

Driftspersonalet - fra vaktmestere til teknisk personell - har tradisjonelt hatt ansvar for sine...

Inspektor - skybasert vannbehandlingskontroll

Med Inspektor har du som byggdrifter muligheten til å utføre kontroll av varme- og kjøleanlegg på...

Inspektor - skybasert legionellakontroll

Stadig flere eiendomsaktører ønsker å håndtere flere arbeidsoppgaver innen legionellakontroll i...