Sjekk status på ditt anlegg

Vannbehandlingskontroll
med Inspektor

Rådgivning og prosjektledelse

Bestill prøveflasker, returesker og etiketter

Nasjonal
veileder

- for vannbehandling i lukkede varme- og kjøleanlegg

Innsikt og optimalisering

Sikre at dine anlegg alltid fungerer optimalt ved å benytte Inspektor

Vår skybaserte inspeksjonsløsning gjør det enkelt å kartlegge og analysere væskekvaliteten ved dine energianlegg. Ved å koble anleggsdata med vår innsiktsdatabase og ekspertise, gir Inspektor skreddersydde anbefalinger for optimal vannbehandling

Våre fageksperter følger deg opp med rådgivning og prosjektledelse ved avvik

Innsikt og optimalisering

Innsikt og optimalisering

Innsikt og optimalisering
Sikre at dine anlegg alltid fungerer optimalt ved å benytte Inspektor

Vår skybaserte inspeksjonsløsning gjør det enkelt å kartlegge og analysere væskekvaliteten ved dine energianlegg. Ved å koble anleggsdata med vår innsiktsdatabase og ekspertise, gir Inspektor skreddersydde anbefalinger for optimal vannbehandling

Våre fageksperter følger deg opp med rådgivning og prosjektledelse ved avvik

Effektiv energibruk

Energieffektivisering av bygg

Energibruk i bygg utgjør en tredjedel av all energibruk i Norge. Med økende innendørsaktivitet er det viktigere enn noensinne å bruke energien til oppvarming mest effektivt

Potensialet for energieffektivisering av bygg er stort, og i følge FNs klimapanel vil det enkleste og mest lønnsomme være  å redusere energi brukt til oppvarming og nedkjøling

Et tiltak som ofte får lite fokus er hva slags vannbehandlingsprogram byggets energianlegg har installert og om dette fungerer optimalt
Energieffektivisering av bygg

Effektiv energibruk

Energibruk i bygg utgjør en tredjedel av all energibruk i Norge. Med økende innendørsaktivitet er det viktigere enn noensinne å bruke energien til oppvarming mest effektivt

Potensialet for energieffektivisering av bygg er stort, og i følge FNs klimapanel vil det enkleste og mest lønnsomme være  å redusere energi brukt til oppvarming og nedkjøling

Et tiltak som ofte får lite fokus er hva slags vannbehandlingsprogram byggets energianlegg har installert og om dette fungerer optimalt

Hva er utfordringene?

Kvaliteten på vannet i et energianlegg er avgjørende for funksjonen til anlegget

Når luft, korrosjon og sedimentering påvirker væsken i anlegget, vil det raskt oppstå ubalanse i systemet. Konsekvensene av dette vil oppleves som hyppige forekomster av driftsstans, komponenter som raskt slites ned samt økte energi utgifter

Over tid vil dette resultere i redusert levetiden på anlegget og dets komponenter

Malling & Co.

Dersom du har et daglig ansvar for drift av bygg eller et overordnet ansvar for eiendomsdrift, har...

Sensitive systemer

Sensitive systemer

Uten riktig vannbehandling kan det raskt oppstå korrosjonsprosesser i anlegget. Da er det bare et tidsspørsmål før problemene melder seg.

Ved å følge et komplett vannbehandlingsprogram, kan man unngå driftsstans og kostbare utskiftninger. Et energianlegg med god væskekvalitet vil sikre optimal drift og effektivitet over tid

Løsningen er skybasert

Inspektor Legionellakontroll

Tilstands­vurdering

Med Inspektor får du komplett oversikt over tilstanden til dine varmeanlegg eller kjøleanlegg

Løsningen inkluderer produktuavhengige anbefalinger for avvikshåndtering og driftsforbedringer levert av Kompas fageksperter

Tilstands­vurdering

Med Inspektor får du komplett oversikt over tilstanden til dine varmeanlegg eller kjøleanlegg

Løsningen inkluderer produktuavhengige anbefalinger for avvikshåndtering og driftsforbedringer levert av Kompas fageksperter

Inspektor Legionellakontroll

Skybasert løsning

Kartlegging
1

Inspektor benyttes til å kartlegge energianlegget

Innsikt
2

Våre fageksperter leverer grundige tilstandsvurderinger og anlegspesifikke anbefalinger for avvikshåndtering og driftsoptimalisering

Oversikt
3

Inspektor viser status, trender og utvikling, slik at du enkelt kan optimalisere driften og opprettholde anleggets levetid

Inspektor dashbord på mobil

Innsikt og tiltak

Dashbordet viser deg trender og historisk innsikt og lar deg følge effekten av tiltak

Inspektor varsler om mulige driftsutfordringer og lar deg velge hvilke tiltak som er mest kritiske og hvor du vil oppnå rask effekt når det gjelder å gjøre anlegget ditt mer energieffektivt

Inspektor dashbord på mobil

Innsikt og tiltak

Dashbordet viser deg trender og historisk innsikt og lar deg følge effekten av tiltak

Inspektor varsler om mulige driftsutfordringer og lar deg velge hvilke tiltak som er mest kritiske og hvor du vil oppnå rask effekt når det gjelder å gjøre anlegget ditt mer energieffektivt

3.850,-

*eksklusive kartlegging og MVA

  • Feature Væskeanalyse ved akkreditert laboratorium
  • Feature Statusrapport med anbefalte tiltak
  • Feature Innsikt, historikk og trender
  • Feature Årlig oppfølging av anlegget

Gjelder fast avtale per lukkede energianlegg

Ta kontroll over ditt energianlegg

Med Inspektor kan du ta beslutninger basert på fagkunnskap og data for å oppnå optimal energieffektivitet fra dine anlegg

Anbefalingene fra våre fageksperter lar deg enkelt imøtekomme standardene fra den Nasjonale veilederen for vannbehandling

Årlig kontroll med Inspektor sikrer i tillegg at utfordringer fanges opp før de leder til omfattende og dyre driftsproblemer

Ta kontroll over ditt energianlegg

Med Inspektor kan du ta beslutninger basert på fagkunnskap og data for å oppnå optimal energieffektivitet fra dine anlegg

Anbefalingene fra våre fageksperter lar deg enkelt imøtekomme standardene fra den Nasjonale veilederen for vannbehandling

Årlig kontroll med Inspektor sikrer i tillegg at utfordringer fanges opp før de leder til omfattende og dyre driftsproblemer

3.850,-

*eksklusive kartlegging og MVA

  • Feature Væskeanalyse ved akkreditert laboratorium
  • Feature Statusrapport med anbefalte tiltak
  • Feature Innsikt, historikk og trender
  • Feature Årlig oppfølging av anlegget

Gjelder fast avtale per lukkede energianlegg

Sikre energieffektivitet og optimal drift

Kartlegging av dine energianlegg med Inspektor vil gi svar på om vannbehandlingsprogrammet er i tråd med anbefalingene fra veilederen for vannbehandling

Du kan enkelt utføre kartlegging selv, eller du velge en av våre pålitelige partnere til å gjøre det for deg

Ved å benytte en partner mottar du også løsningsforslag for gjennomføring av driftsforbedring eller ved behov for avvikshåndtering

Når du har sendt inn henvendelsen, vil en av våre erfarne rådgivere ta kontakt med deg for å tilby en uforpliktende løsning skreddersydd for dine behov

Uforpliktende tilbud

Få et uforpliktende tilbud

Fordeler med Inspektor

Bedre energieffekt
Bærekraftige bygg
Reduserte energikostander
Færre driftsutfordringer

Energianlegg krever kunnskap for å driftes optimalt

På våre kunnskapssider finner du svar på de fleste spørsmål som dukker opp ved prosjektering, drift eller vedlikehold av lukkede energianlegg

Fagkunnskap innen vannbehandling

Snarveier

Prøveutstyr

Bestill utstyr til vannbehandlingskontroll

Prosedyre

Fremgangsmåte for prøvetaking

Innlevering

Alternativer for innlevering

Prøveutstyr

Bestill utstyr til drikkevannskontroll

Prosedyre

Fremgangsmåte for prøvetaking

Kjøleanlegg

Sjekk status på ditt kjøleanlegg

Innlevering

Alternativer for innlevering


Nyhetsbrev

for faginteresserte


Vi holder våre følgere oppdatert med faginnsikt

Fagkunnskap

Malling & Co.

Dersom du har et daglig ansvar for drift av bygg eller et overordnet ansvar for eiendomsdrift, har...

Hva forteller fargen på vannprøven?

For å ha kontroll på væskekvaliteten i et lukket varmeanlegg eller kjøleanlegg anbefales det å...

Grunnleggende korrosjonsteori

Korrosjon kan enkelt forklares som tap av metall fra en komponent grunnet elektrokjemiske...