Få kontroll på ditt anlegg

Legionellakontroll
med Inspektor

Bestill
prøveutstyr

Bestill prøveflasker, returesker og etiketter

Rådgivning og prosjektledelse

Uavhengig veiledning ved legionellautfordringer

Innsikt og risiko­håndtering

AdobeStock_639647661-1-2
Inspektor er den ideelle løsningen for deg som skal gjennomføre legionellakontroll

Applikasjonen håndtere viktige elementer som anleggstekniske forhold, driftsrutiner og internkontroll

Kombinert med risikovurdering utarbeidet av fagekspertene hos Kompa kan du sikre at dine bygg er i samsvar med gjeldende myndighetskrav og at alle tiltak er på plass for å hindre legionellasmitte

Innsikt og risiko­håndtering

Inspektor er den ideelle løsningen for deg som skal gjennomføre legionellakontroll

Applikasjonen håndtere viktige elementer som anleggstekniske forhold, driftsrutiner og internkontroll

Kombinert med risikovurdering utarbeidet av fagekspertene hos Kompa kan du sikre at dine bygg er i samsvar med gjeldende myndighetskrav og at alle tiltak er på plass for å hindre legionellasmitte

AdobeStock_639647661-1-2

Hva er utfordringene?

Legionellabakterien finnes naturlig i jord og vann, og kan vokse raskt i stillestående vann og soner med lave temperaturer, som interne vannfordelingsnett

Dette inkluderer ubrukte tappepunkter og dusjer, blindrør, lavtemperaturdusjer med ferdig blandet vann og lavtempererte forvarmingstanker

Eksemplet til venstre viser hvordan biofilm kan dannes innvendig i et dusjhode når bakteriene etablerer seg

Legionellaekspert advarer mot å senke temperaturen på varmtvannsberedere

Denne våren har mange opplevd økte strømpriser, noe som har medført økt fokus på hvilke...

Spesielt utsatt

Spesielt utsatt

Hvis vi blir utsatt for aerosoler (små vanndråper) som inneholder legionellabakterier, kan vi utvikle alvorlig sykdom

Dusjanlegg er derfor ansett som svært risikoutsatte installasjoner da biofilm kan dannes innvendig i dusjhodet når bakteriene etablerer seg

Løsningen er skybasert

Inspektor Legionellakontroll

Tilstandsvurdering

Inspektor lar deg enkelt gjennomføre kartlegging og risikovurdering ved egne bygg

Ved avvik vil våre fageksperter være tilgjengelige for veiledning rundt avvikshåndtering og strakstiltak

Tilstands­vurdering

Inspektor lar deg enkelt gjennomføre kartlegging og risikovurdering ved egne bygg

Ved avvik vil våre fageksperter være tilgjengelige for veiledning rundt avvikshåndtering og strakstiltak

Inspektor Legionellakontroll
Inspektor dashbord på mobil

Innsikt og fagkunnskap

Med Inspektor får du komplett oversikt over eget legionellaarbeid

Våre fageksperter leverer produktuavhengige anbefalinger med tiltak du kan gjennomføre for å håndtere legionellarisiko ved dine bygg

Inspektor dashbord på mobil

Innsikt og fagkunnskap

Med Inspektor får du komplett oversikt over eget legionellaarbeid

Våre fageksperter leverer produktuavhengige anbefalinger med tiltak du kan gjennomføre for å håndtere legionellarisiko ved dine bygg

Driftssikre anlegg

Med Inspektor får du komplett oversikt over legionellaarbeidet med alt samlet på ett sted

Løsningen lar deg enkelt imøtekomme anbefalingene fra den Nasjonale veilederen for vannbehandling slik at du kan sikre optimale driftsbetingelser for ditt varmeanlegg

Priser fra

8.000,-

*eksklusive legionellaprøver og mva

  • Feature Kartlegging
  • Feature Risikovurdering
  • Feature Tiltaksplan
  • Feature Analyse

Gjelder fast avtale per eiendom

Priser fra

8.000,-

*eksklusive legionellaprøver og mva

  • Feature Kartlegging
  • Feature Risikovurdering
  • Feature Tiltaksplan
  • Feature Analyse

Gjelder fast avtale per eiendom

Driftssikre anlegg

Med Inspektor får du komplett oversikt over legionellaarbeidet med alt samlet på ett sted

Løsningen lar deg enkelt imøtekomme anbefalingene fra den Nasjonale veilederen for vannbehandling slik at du kan sikre optimale driftsbetingelser for ditt varmeanlegg

Kom i gang med Inspektor

Med Inspektor kan du føle deg trygg på at alle tiltak er på plass for å hindre legionellasmitte

Dersom du ønsker en sertifisert VVS-aktør til å utføre kartleggingen kan du velge det i skjemaet

Kompas fageksperter vil naturligvis være tilgjengelig for deg dersom du trenger rådgivning eller hjelp underveis

 

Uforpliktende tilbud

Få et uforpliktende tilbud

Fordeler med Inspektor

Samsvar med forskrifter
Lokal utførelse
Skreddersydde driftsrutiner
Uavhengig rådgivning

Legionellasikring krever kunnskap og innsikt

Bygningseiere må forholde seg til en rekke krav og forskrifter ved drift av sine bygg. På våre kunnskapssider finner du svar på de fleste spørsmål rundt håndtering av Legionella

Legionellasikring krever kunnskap og innsikt

Snarveier

Prøveutstyr

Bestill utstyr til legionellakontroll

Prosedyre

Fremgangsmåte for prøvetaking

Skjema

Bestillingsskjema for analyse fra dusjanlegg

Innlevering

Alternativer for innlevering

 

Prøveutstyr

Bestill utstyr til drikkevannskontroll

Prosedyre

Fremgangsmåte for prøvetaking

Skjema

Bestillingsskjema ved analyse av vannprøver

Innlevering

Alternativer for innlevering


Nyhetsbrev

for faginteresserte


Vi holder våre følgere oppdatert med faginnsikt

Fagkunnskap

Sertifiseringsprogram

Kompaskolen lanserer nå et nyetablert sertifiseringsprogram, spesielt rettet mot fagfolk innen VVS...

Statsbygg og Kompa: Et samarbeid med Legionella i fokus

Statsbygg, en ledende eiendomsaktør, og Kompa, eksperter på Legionella og vannbehandling, har...

Legionellasmitte: En livsforvandlende opplevelse

Olav Høviks historie er en påminnelse om de alvorlige helsemessige konsekvensene som kan oppstå...